In deze privacyverklaring staat welke persoonsgegevens we verzamelen van onze bezoekers en gebruikers, voor welk doel, en hoe we deze gegevens beveiligen. We behouden het recht om deze privacyverklaring te wijzigen of aan te vullen. Bij substantiële wijzigingen stellen we je hiervan op de hoogte.

Welke persoonsgegevens verwerken we? En met welk doel?

Fedustria verwerkt persoonsgegevens als je je inschrijft voor onze gratis evenementen. In dat geval meld je jezelf aan, en verstrek je deze gegevens zelf. Hierin verwerken we: je voor- en achternaam, je e-mailadres, taalvoorkeur, beroep, branche en welk van onze evenementen je hebt bezocht.

Ons doel?

Ons doel is je aanmelding voor onze evenementen mogelijk te maken, en je hierover informatieve e-mails te kunnen sturen, met informatie omtrent het programma. Hierin verwerken we: je voor- en achternaam, en je e-mailadres.

Indien je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief, verwerken we je voor- en achternaam en je e-mailadres. Ons doel hierbij is je op de hoogte te houden van aankomende evenementen en nieuws via mail. Inschrijving gebeurt via ons e-mailsysteem als je je hiervoor aanmeldt via onze website of via Eventbrite. Je kunt te allen tijde uitschrijven voor deze e-mails; onderaan elke nieuwsbrief is hiervoor een afmeld-link opgenomen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Fedustria verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Fedustria blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

Fedustria neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Verwerking beeld tijdens onze evenementen

Tijdens onze evenementen wordt er door Fedustria en eventuele partners gefilmd en gefotografeerd. Deze beelden kunnen achteraf gebruikt worden ter publicatie. Je kan mogelijk op deze beelden te zien zijn. Fedustria en eventuele partners zijn verantwoordelijk voor al het beeldmateriaal en zullen deze uitsluitend gebruiken voor publicatie waar relevant en hier geen misbruik van maken.

 

Je leest onze volledige privacyverklaring hier.