Klimaatvriendelijk

De oplossing tegen klimaatverandering

We staan voor grote uitdagingen zoals klimaatverandering en uitputting van de grondstoffen op aarde. We streven met elkaar naar duurzaam wonen, werken en leven. Willen we de klimaatverandering bestrijden, dan moeten we samen echt duurzame keuzes maken. Net als vroeger moeten we weer kiezen voor materialen met een biologische herkomst, en dan kom je al snel uit bij duurzaam geproduceerd hout. Dankzij duurzaam bosbeheer fungeren bossen als koolstofreservaat. Samen zorgen we voor het behoud van de longen van onze wereld, de bossen wereldwijd.

Klimaatverandering tegengaan met hout

Het klimaat verandert doordat er steeds meer broeikasgassen (CO2) in de atmosfeer komen, grotendeels door het alsmaar groeiende gebruik van fossiele brandstoffen. De klimaatverandering heeft desastreuze gevolgen voor mens en natuur, zoals een stijgende zeespiegel en extreme weersomstandigheden zoals bosbranden, modderstromen en extreme hittegolven. Doen we hier niets aan, dan sterft een derde van alle planten- en diersoorten waarschijnlijk nog deze eeuw uit. Om dit te voorkomen, zijn er klimaatdoelen opgesteld om minder CO2 uit te stoten enerzijds, en meer CO2 op te slaan anderzijds.

Door gebruik te maken van hernieuwbare materialen kunnen we de uitputting van grondstoffen op aarde terugdringen. Hout is zo’n hernieuwbaar materiaal en speelt hierin een sleutelrol. Door steeds duurzamer te wonen, werken en leven hebben we een belangrijk wapen in handen in de strijd tegen klimaatverandering. De toepassing van zo veel mogelijk duurzaam geproduceerd hout in ons dagelijkse leven draagt hier wezenlijk aan bij.

Een krachtig leger van bomen in de klimaatstrijd

Bomen vormen een belangrijk leger in de klimaatstrijd. Zij vangen CO2 op en slaan koolstof op in het hout tijdens hun groeiproces. Deze koolstof blijft tijdens hun volledige levensduur opgeslagen, ook als de boom een houten product geworden is en zelfs als dat hergebruikt of gerecycleerd wordt. Dankzij hout kunnen we CO2 dusdanig lang opslaan in producten en dus koolstof aan de atmosfeer onttrekken, dat ondertussen nieuwe bomen kunnen groeien die opnieuw CO2 opvangen en koolstof opslaan.

Duurzaam bosbeheer

Bossen wereldwijd zorgen voor een grote biodiversiteit aan flora en fauna en vormen een thuis voor inheemse bevolkingsgroepen. En dus moeten we samen zorgen dat we die bossen doordacht beheren voor de komende generaties. Mensen denken vaak dat bomen kappen per definitie slecht is. Wat zij niet beseffen is dat een bos juist meer waard is of blijft, als er op duurzame en verantwoorde wijze bomen gekapt, of beter gezegd, geoogst worden.

Duurzaam beheerde bossen worden namelijk vanuit sociaal, economisch en ecologisch oogpunt gerespecteerd, beheerd en beschermd. Houtgebruik speelt hierbinnen een belangrijke rol, omdat het een duurzaam beheerd bos economische waarde en ook sociale waarde geeft. Omdat in duurzaam beheerde bossen niet meer hout gekapt wordt dan dat er bij groeit, wordt ook het ecosysteem behouden. Sterker nog, als bossen geen economische waarde hebben, worden deze gronden vaak ingezet voor andere landgebruiken ten koste van de bossen. Bomen oogsten in duurzaam beheerde bossen beschermt deze bossen dus juist!

De grondstof hout is een materiaal dat de aarde nooit uitput en bovendien hernieuwbaar is. Door juist meer hout en houten producten te gaan gebruiken kunnen we klimaatverandering tegengaan en onze aardbol gezond houden.

Het is nu tijd om de klimaatvriendelijke keuze te maken

Gebruik je houten producten afkomstig uit duurzaam beheerde bossen, dan kent dat vele voordelen. Houten producten slaan immers CO2 op gedurende hun ganse levensduur, ook na hergebruik en recyclage. Hout biedt dankzij de isolerende eigenschappen bovendien energiebesparende mogelijkheden tijdens het gebruik. Dit maakt een houten product de klimaatvriendelijke winnaar.

Kies je voor materialen met een biologische en hernieuwbare herkomst, zoals duurzaam geproduceerd hout, dan maak je een bewuste, duurzame keuze die bijdraagt aan het behoud van de koolstofreservaten, de longen van onze wereld, de bossen wereldwijd. En dat is belangrijk, willen we de klimaatverandering tegengaan.

Ons beste nieuws ontvangen in uw inbox?