Klimaatvriendelijk

Beter Klimaat met hout

De klimaatverandering heeft desastreuze gevolgen voor mens en natuur, zoals een stijgende zeespiegel en extreme weersomstandigheden zoals bosbranden, modderstromen en extreme hittegolven. Doen we hier niets aan, dan sterft een derde van alle planten- en diersoorten waarschijnlijk nog deze eeuw uit. 


Hoe hout stabiliseert

Het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen is niet genoeg om de klimaatverandering te stoppen. We moeten ook actief CO2 uit de atmosfeer halen. Gelukkig is hout een natuurlijke opslagplaats voor CO2. Bomen nemen CO2 op uit de atmosfeer tijdens hun groei en slaan dit op in hun nerven. Wanneer we hout gebruiken als bouwmateriaal, wordt de CO2 opgeslagen in het gebouw en daar blijft het. Door meer hout te gebruiken in de bouw en andere toepassingen, kunnen we dus bijdragen aan het verminderen van de CO2-uitstoot én het opslaan van CO2.

Het gebruik van hout als bouwmateriaal heeft nog veel meer voordelen. Zo is het productieproces van hout veel energiezuiniger dan dat van bijvoorbeeld staal en beton. Daarnaast heeft hout een lagere milieubelasting gedurende de levensduur van een gebouw, omdat het een hernieuwbaar materiaal is en biologisch afbreekbaar. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld beton, dat een enorme CO2-voetafdruk heeft en niet biologisch afbreekbaar is.

Met de natuur

Duurzaam bosbeheer is van cruciaal belang voor het behoud van onze bossen en het milieu. In plaats van het ongecontroleerd kappen van bomen, zorgen duurzaam beheerde bossen voor een gezonde balans tussen het milieu, de economie en de samenleving. Dit betekent dat we bomen selectief kappen op een manier die de groei en de regeneratie van het bos niet in gevaar brengt.

Bomen slaan Co2 op. Deze koolstof blijft tijdens hun volledige levensduur opgeslagen, ook als de boom een houten product geworden is en zelfs als dat hergebruikt of gerecycleerd wordt. Dankzij hout kunnen we CO2 dusdanig lang opslaan in producten en dus koolstof aan de atmosfeer onttrekken, dat ondertussen nieuwe bomen kunnen groeien die opnieuw CO2 opvangen en koolstof opslaan.

Duurzaam bosbeheer

Het gebruik van hout lijkt misschien tegenstrijdig als het gaat om het behoud van bossen, maar door met hout te bouwen, komt er juist bos bij.  Boeren die vroeger bomen kapten om landbouwgrond te creëren, zijn nu overgestapt op bosbouw. Voor elke geoogste boom wordt weer een nieuwe boom geplant. Op deze manier zorgen we er niet alleen voor dat onze bossen niet alleen blijven bestaan, maar ook een positieve bijdrage leveren aan het milieu.

Daarnaast biedt duurzaam bosbeheer ook sociale voordelen.Inheemse gemeenschappen die afhankelijk zijn van bossen voor hun levensonderhoud, kunnen profiteren van duurzame houtoogst en andere duurzame bosactiviteiten. Dit zorgt voor economische ontwikkeling en werkgelegenheid in deze gemeenschappen.

Kortom, duurzaam bosbeheer is een win-win situatie voor het milieu, de economie en de samenleving. Door het op verantwoorde wijze kappen en gebruiken van bomen, kunnen we onze bossen behouden en tegelijkertijd bijdragen aan de strijd tegen klimaatverandering.

Nu is het moment

Houten producten zijn niet alleen hernieuwbaar en biologisch, maar dankzij leveren dankzij de isolerende eigenschappen ook financieel voordelen op.Wanneer we bewust kiezen voor materialen met een duurzame herkomst, zoals hout uit duurzaam beheerde bossen, dragen we bij aan het behoud van de koolstofreservaten en beschermen we de bossen wereldwijd. Dit is essentieel als we de klimaatverandering willen aanpakken en onze planeet willen beschermen voor toekomstige generaties. Laten we daarom nu de klimaatvriendelijke keuze maken en overstappen op duurzame houten producten.

Waar wacht je nog op?

Ons beste nieuws ontvangen in uw inbox?