Een nieuwe kijk op bouwen

Tijd voor de houten revolutie

Mens en boom zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bomen geven ons zuurstof, we spelen er in en we voeden ons met hun vruchten. Én gelukkig bouwen we er ook weer steeds vaker onze huizen mee. En dat is niet voor niks!

De klimaatverandering is de grootste bedreiging van onze toekomst en stelt ons ook in de bouw voor de grootste uitdaging ooit, namelijk duurzaam bouwen. Hout slaat van nature CO2 op en is hiermee de meest duurzame en klimaatvriendelijke oplossing. Kiezen voor hout is voor velen nieuw: het vraagt een kentering in denken om met de traditionele bouwcultuur te breken.